2021 m. Liepos 3 d. 19 val.
Trukmė: 2 val.
Kaina: 8,00 € - 19,00 €
Vieta: Vilniaus kongresų rūmai
Mecosopranas Justina Gringytė
Tenoras Aleksandrs Antonenko
Sopranas Ieva Goleckytė
Tenoras Juozas Janužas
Bosas Arminas Skirvainis
Choras Kauno valstybinis choras (vad. Robertas Šervenikas)
Orkestras Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
Dirigentas Gintaras Rinkevičius
✅ Renginys tik su Galimybių pasu

12-ASIS LVSO VASAROS FESTIVALIS

KONCERTO PROGRAMA

F. Schubert. Mišios Nr. 2 G-dur
G. Mahler. „Daina apie žemę“ (simfonija tenorui, altui ir orkestrui)

***
Koncertą pradės austrų kompozitoriaus Franzo Schuberto (1797–1828) Mišios Nr. 2 G-dur. Mišios buvo sukurtos 1815 m. mažiau nei per savaitę, tačiau pirmą kartą atliktos tik 1846 m. – 18 metų po kompozitoriaus mirties. Kūrinys, trunkantis mažiau nei pusvalandį, buvo parašytas kaip liturgijos dalis. F. Schubertas laiške tėvui rašė: „Žmonės stebisi pamaldumu, kurį išreiškiu himne Mergelei Marijai, – atrodo, kad ši muzika paliečia kiekvieną sielą ir perkeičia klausytoją.“ F. Schuberto Mišias Nr. 2 G-dur atliks solistai sopranas Ieva Goleckytė, tenoras Juozas Janužas ir bosas Arminas Skirvainis.

Antrojoje koncerto dalyje klausytojai galės išgirsti G. Mahlerio „Daina apie žemę“. 1909 m. Gustavas Mahleris (1860–1911) laiške Bruno Walteriui išreiškė savo suglumimą: „Aš bandau tau paaiškinti ar aprašyti tai, ką sunku išreikšti žodžiais. Paprasčiausiai noriu pasakyti, kad patyriau stiprų sukrėtimą ir praradau dvasios ramybę, kurią jau buvau pasiekęs. Dabar stoviu vis-à-vis de rien (akistatoje su nebūtimi) ir gyvenimo pabaigoje pradedu vėl mokytis vaikščioti ir stovėti.“

Remiantis šiuo laišku, paskutinę G. Mahlerio simfonijų trilogiją – „Daina apie žemę“, Devintoji ir nebaigta Dešimtoji – galima apibūdinti kaip tris „mokymosi vaikščioti ir stovėti“ piligrimystės proceso pakopas. Tai tarsi mokymasis atrasti gyvenimo prasmę, stovint ant mirties slenksčio ir netikint nemirtingumu. „Daina apie žemę“, parašyta 1907 m. vasarą, – pirmoji trilogijos pakopa. Joje netikėtai dera karti neišvengiamo užgesimo nuojauta su hedonistiniu žavėjimusi gamtos grožiu ir gyvenimo ekstaze, kuri dabar apsėsta trapumo ir nepastovumo suvokimo. Tai tarsi ateistinis requiem, be jokių afektacijos, pozos, melodramos požymių, dvelkiantis nedrumsčiama ramybe.

„Daina apie žemę“ – šešių dalių simfonija-kantata tenorui, altui ir orkestrui. Joje panaudoti tekstai iš H. Bethe‘s eilėraščių rinktinės „Kiniškoji fleita“ – tai laisvi vokiečių poeto VIII ir IX a. kinų poezijos vertimai. Kompozitorius buvo sužavėtas šia senąja poezija, kurioje derėjo panteistiniai himnai amžinai jaunai gamtai ir liūdnos atsisveikinimo su gyvenimu nuotaikos. G. Mahleris septynių miniatiūrų pagrindu parašė šešiadalį kūrinį. Pagal senovinius, net egzotiškus tekstus kompozitorius sukūrė vieną išraiškingiausių pasaulio muzikos literatūros partitūrų.

„Dainoje apie žemę“ koncentruotai atsiskleidė G. Mahlerio genialumas. Niekur kitur taip puikiai neatsiveria dvilypė jo asmenybė, svyruojanti nuo ekstaziško malonumo iki liguistos nuojautos, būdingos XIX a. pabaigos – XX a. pradžios menui.

Šį vakarą „Dainą apie žemę“ atliks du pasaulinio lygio solistai – mecosopranas Justina Gringytė ir Niujorko „Metropolitan“ ir Milano „La Scalos“ solistas tenoras Aleksandras Antonenko.

Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui diriguos jo meno vadovas ir vyr. dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius.